Navigate / search

Coca-Cola II

1899. gadā Coca Colas vadītājs (A.Candler) kategoriski nepiekrita darbinieku ierosinājumam izņemt no Coca Colas sastāva kokaīnu. Kā īsts metodists viņš paskairoja, dzēriena formula ir nemaināma. Tajā pašā gadā Coca Cola parakstīja līgumu ar diviem advokātiem par Coca Colas pildīšanu pudelēs. Līgums vēlāk radīja lielas problēmas, jo tas bija beztermiņa un tajā nebija noteikts mehānisms sīrupa cenas mainīšanai.