Navigate / search

Intelektuāls jautājums XII viena no atbildēm

Tātad atbilde ir sekojoša: Sanumurējam vīna pudeles binārajā skaitīšanas sistēmā:

0000000000
0000000001
0000000010
………………
1111101000

un tā līdz tūkstotim. Tad sajaucam 10 kokteiļus sekojošā secībā, kur katrā glāzē iepilina no pudeles, kuras numura attiecīgā kolonā ietilpst vieninieks.

Kokteiļa numurs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
………………
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

Tad katrs spiegs iedzer pa glāzei un pēc 24 stundām skatāmies, tos kas palikuši dzīvi apzīmējam ar nulli, bet mirušos ar 1. Iegūtā kombinācija būs unikāla un atbildīs tikai vienai pudelei. Protams šajā procesā galvenais nesajaukt, kurš ko iedzēra un no kurienes, ko ielēja 🙂

Leave a comment

name*

email* (not published)

website