Navigate / search

Gravitācijas ātrums

Visi ļaudis zin, gaismas ātrums ir 300 000 km/s, taču cik liels ir gravitācijas ātrums? Es te domāju un lasīju, sanāk, ka to nezin neviens. Vieni saka momentāns, citi, ka tikpat ātrs kā gaismas ātrums. Veiktie eksperimenti liecina, ka gravitācija izplatās tikpat ātri kā gaisma, vai arī daudz ātrāk. Ņūtona fizikā, gravitācijai jāizplatās momentāni, Einšteina relativitātes teorija paredz, ka gravitācijas ātrums ir vienāds ar gaismas ātrumu. Ja gravitācija ir ātrāka par gaismu, vai tad tās ātrums maz ir nosaucams par ātrumu?

Es personīgi domāju, ka gravitācija neizplatās ātrāk par gaismas ātrumu (pierādījumu man nav). Un Jūs?

Six degrees of separation

Šodien atcerējos, bērnībā vienā populārzinātniskā matemātikas grāmatā lasītu pieņēmumu, ka no jebkura brīvi izvēlēta pasaules iedzīvotāja tevi šķir maksimāli 6 cilvēku ķēde, kuri pazīst iepriekšējo un nākošo ķēdes locekli un ķēdes galā esmu ES. Tas nozīmē, ka lai atrastu ķēdīti no Tevis līdz Manīm mums nevajadzētu vairāk kā 6 silvēkus. Kurā sestais būtu es. Bērnu dienās arī domāju, ka nākotnē cilvēki socializēsies un tehnoloģijas attīstīsies, kas neizbēgami reducēs nepieciešamo posmu skaitu.

Šodien visu atcerējies, pastudēju mateni un atklājās, ka tik tiešām cipars var reducēties uz mazāku. Palasot teorētisko bāzi sanāk, ka ja vienam cilvēkam ir vidēji 42 pazīstamie, tad viss notiek. Bet ja, katrs cilvēks pazīst vismaz 90 cilvēkus tad ķēdītē nepieciešami vairs tikai 5 ļautiņi.

Lai vai kā neviens eksperiments nav izdevies, lai gan paskatoties savā draugiem.lv profilā un redzot 22’860 draugu draugus nemaz nebrīnītos, ka kādu Mao Li no Pekinas ar mani savienotu vien 5 cilvēku virkne jeb viņš būtu mans draugu draugu draugu draugu draugs.

PS Vairāk WIKIPEDIA

Gaismas ātruma pārsniegšana

Šodien visi mēdiji mani nepatīkami pārsteidza, sak esot pārniegts eksperimentā gaismas ātrums. Un es tiko biju sadomājis atkārtot relativitātes teorijas pamatus! Šodien palasot pirmējās publikācijas sapratu, ka viss tas ir fufelis un gaismas ātrums vakumā nav pārniegts. Jo, ja tas notiktu, tad paceltos jautājums, kādēļ mums strādā AES. Tātad E=mc^2 nemainās un kvantu tuneļu efekti arī ir attaisnojuši tikai sevi.

Vai √2 ir irracionāls skaitlis …

Pierādījums:
Pieņemam, ka p un q ir veseli racionāli skaitļi, un izsakām √2 vienādojuma formā:

√2 = p/q

Kāpinām vienādojumu kvadrātā un iegūstam:

2 = p^2/q^2
2q^2 = p^2

Gan q, gan p var sadalīt pirmreizinātājos. p^2 sastāvēs no tiem pašiem pirmreizinātājiem kā p, tikai katrs būs divas reizes. Tātad p^2 būs pāra skaits pirmreizinātāju. Šis pats noteikums ir spēkā q^2. Un no tā izriet, ka 2q^2 ir nepāra skaits pirmreizinātāju. Un vienādojums 2q^2 = p^2 nav spēkā veseliem racionāliem skaitļiem. Un šī pretruna pierāda, ka √2 ir irracionāls.

Šito jau bija atkoduši senie grieķi.