Navigate / search

Intelektuāls jautājums LXXIII jeb ciparu rinda

kvadrats

Šoreiz atkal pavisam vienkāršs jautājums. Reiz jau līdzīgs bija. Tātad mums ir ciparu rinda 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ielieciet šajā rindā trīs matemātiskus simbolus tā, lai iegūtās izteiksmes vērtība būtu 100. Ciparu kārtību mainīt nedrīkst. Matemātiskie simboli drīkst atkārtoties (var lietot kaut vai trīs plus zīmes).

Intelektuāls jautājums LXV jeb vecais joks ar cipariem no viens līdz deviņi

kvadrats

Tātad mums ir cipari no 1 līdz 9. No tiem ir izveidots skaitlis ABCDEFGHI, kurā katrs cipars izmantots tikai vienu reizi. Par skaitli ABCDEFGHI mēs zinām sekojošo:

AB dalās ar 2 bez atlikuma;

ABC dalās ar 3 bez atlikuma;

ABCD dalās ar 4 bez atlikuma;

ABCDE dalās ar 5 bez atlikuma;

ABCDEF dalās ar 6 bez atlikuma;

ABCDEFG dalās ar 7 bez atlikuma;

ABCDEFGH dalās ar 8 bez atlikuma;

ABCDEFGHI dalās ar 9 bez atlikuma.

Kāds tad ir skaitlis ABCDEFGHI, ja burtu vietā saliekam ciparus?

Uzdevumu var mierīgi atrisināt izmantojot papīru un zīmuli. Ja grūti ar dalīšanu, var ņemt palīgā aritmometru, bet ar kompīti uzdevums ir triviāls.

%d bloggers like this: