Navigate / search

Teksta ģenerators esejām par postmodernisma tēmu

Vakar klaiņojot pa interneta dzīlēm atradu resursu, ko izveidojis kāds uzņēmīgs cilvēks Josh Larios. Resurss nodarbojas ar postmodernisma eseju automātisku ģenerēšanu. Protams, ka saturs ir totāls sviests, kurā galvenais ir gramatiski pareizi izveidoti teikumi un daudz, daudz svešvārdu, kas savirknēti neiedomājamās kombinācijās. Taču pirmajā acu uzmetienā izskatās iespaidīgi, ir gan atsauces uz citu autoru darbiem, uz literatūras avotiem, bet satura gan nav nekāda. Piemēram man ģenerētais teksts:

Reinventing Surrealism: Cultural deconstruction and constructivism

Ludwig Hubbard
Department of Sociolinguistics, University of Illinois

1. Joyce and dialectic postmaterial theory

If one examines constructivism, one is faced with a choice: either reject cultural deconstruction or conclude that consciousness has significance. Debord’s analysis of deconstructivist discourse holds that narrativity may be used to entrench the status quo, but only if consciousness is equal to reality; otherwise, Foucault’s model of constructivism is one of “the subcapitalist paradigm of context”, and hence intrinsically dead. Therefore, Baudrillard uses the term ‘material postcultural theory’ to denote the difference between class and society.

…”
Pēc šāda teksta frāze: “bilinguālais bubinators” vienkārši nobāl.

PS: Turpat atrodams arī automātisks dzejas ģenerators un grupu nosaukumu ģenerators.

%d bloggers like this: