Navigate / search

Intelektuāls jautājums XXXIV jeb problēma ar miljardu

Zimbabwe

Šis uzdevums ir no tiem, kas iespējams ikdienā ir jārisina vidusmēra Zimbabves iedzīvotājam bez patstāvīgiem ieņēmumiem.

Iedomāsimies situāciju, kad tu esi saņēmis 1’000’000’000 Zimbabves dolārus. Tā kā tu esi ļoti labs un arī devīgs cilvēks tu nolemj tos izdalīt godīgi.
Godīgi tavā izpratnē ir sekojoši:
Katra cilvēka saņemtie dolāri ir veseli skaitļi;
Dolārus saņemošie cilvēki arī ir izsakāmi veselos skaitļos;
Ne dolāru, ne cilvēku skaitlis sevī nesatur nulli.

Cik cilvēkiem, cik dolāri tiks?

Updated
Un tagad ja šie cilvēki saņemtu vienādu dolāru skaitu?

Intelektuāls jautājums XXXIII jeb problēmas katlumājā

Sētnieks Vaņa veicot rīta apgaitu pagrabā, ierauga, ka apkures katlā sācis kāpt spiediens un
tūlīt visa māja uzies gaisā.

Vaņa pazvana diviem mājas iedzīvotājiem, pastāsta jaunumus, palūdz viņiem pazvanīt vēl diviem cilvēkiem un pamest ēku Pats Vaņa pēc saviem abiem zvaniem ēku pamet.

Pieņemot, ka visi ir mājās un paceļ telefonu līdz ko tas iezvanās.
Pieņemam, ka katrs telefona zvans ilgst 30 sekundes un katram cilvēkam ēkas pamešanai nepieciešamas 90 sekundes.
Pieņemam, ka nevienam netiek zvanīts divreiz.
Pieņemam, ka dzīvoklī dzīvo tikai viens cilvēks.
Vaņa arī dzīvo šajā mājā.

Cik ilgs laiks nepieciešams, lai dzīvojamo ēku atstātu visi 375 dzīvokļu iedzīvotāji?

Intelektuāls jautājums XXXII jeb cūkkopība

Tā kā ir vasara, tad šis uzdevums būs par vasarīgu tēmu – cūkkopība.

Iedomāsimies sekojošu situāciju – ES pieņem direktīvu, kas jāievēro visiem cūkkopjiem.

1. Katrā aizgaldā drīkst turēt tikai nepāra skaitu ar cūkām;

2. Katrā cūku fermā jāatrodas četriem aizgaldiem.

Kā izvietot 15 cūkas atbilstoši visām ES prasībām?

Intelektuāls jautājums XXXI jeb kautrīgais numismāts

Pavisam vienkāršs uzdevums, nedaudz jāparēķina.

Dzīvoja reiz viens kautrīgs numismāts, krāja zelta naudiņas – dažādus guldeņus, dālderus un dinārus. Kāds cilvēks vienu dienu jautā numismātam: “Cik zelta naudas gabalus esi sakrājis?”. Kautrīgais numismāts, negribēdams atbildēt tieši, sacīja: “Ja manu sakrāto naudas gabalu skaitu sadala divās nevienādās daļās, tad abu daļu starpības reizinājums ar 32 būs vienāds ar šo pašu daļu kvadrātu starpību”.

Cik naudas gabalu ir numismātam?

Intelektuāls jautājums XXX jeb vizināšanās

Šis būs pavisam vienkāršs jautājums, kas, domājams, viegli risināsies pēcjāņu piektdienā.

Tātad uzdevums sekojošs. Teiksim, starp diviem punktiem A un B (Talsi – Rīga) ir 100 kilometru attālums. Brauciens starp šiem punktiem tiek veikts ar automašīnu. Tad nu automašīna brauc pirmo kilometru ar ātrumu viens kilometrs stundā, otro ar diviem kilometriem stundā, … simto ar simts kilometri stundā. Cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai ar automašīnu veiktu visus simts kilometrus?

Intelektuāls jautājums XXVIII jeb kāpaļāšana pa kalniem

Šis uzdevums, kā jau tradicionāli, neprasīs nekādus dižus matemātiskus aprēķinus un risinātājam tikai jāzina, kāds izskatās kalns.

Tātad problēma ir sekojoša: pulksten 10:00 no rīta tūristu brigāde no kalna piekājes (punkts A) pa taku kāpj uz kalna virsotni (punkts B). Taka ir tikai viena. Vakarā tūristi ir tikuši augšā un pārlaiž nakti kalna virsotnē. No rīta pulksten 10:00 viņi sāk kāpšanu lejā no virsotnes.

Tātad jautājums, vai eksistē tāds punkts uz takas, kurā tūristi kāpjot lejā no kalna nonāk precīzi tajā pašā laikā, kā iepriekšējā dienā kāpjot augšā? Ja eksistē, tad kā to pierādīt?

Intelektuāls jautājums XXVII jeb kā kļūt par karali

Parasts loģikas uzdevums, neprasa no risinātāja neko citu kā tikai loģisko domāšanu.

Kādā karaļvalstī karalis, sajutis savas nāves tuvošanos, nolemj atdot karaļvalsti cilvēkam, kurš spēs izpildīt sekojošu uzdevumu. Pils lielajā zāle izklāts 10 x10 metrus liels paklājs. Paklāja centrā atrodas zelta ķeblis uz kura uzlikts dārgakmens. Karaļvalsts pienākas tam, kurš neuzkāpjot uz paklāja ar savām rokām no ķebļa nocels dārgakmeni.

Papildus nosacījumi:

Karaļvalstī nedzīvo radījumi ar 10 metru garām rokām;
Ķebli ar kārti nedrīkst bīdīt uz paklāja malu;
Nedrīkst nolaisties no griestiem ar virves palīdzību;
Nekādi stieņi sienās un virzīšanās pa tiem;
Nekāda materiāla uzklāšana uz paklāja, lai teiktu, he pa paklāju es negāju.

Kā kļūt par karali?

Intelektuāls jautājums XXVI jeb virinātājs

Šis uzdevums, kā jau vienmēr, neprasa nekādas priekšzināšanas kvantu fizikā un astroloģijā.

Iedomājamies garu viesnīcas koridoru ar simts numuriņu durvīm. Durvis ir sanumurētas pēc kārtas no 1 līdz 100. Sākumā visas durvis ir aizvērtas. Tad nākat jūs un pēc sekojošas sistēmas visas virināt. Jūs sākat no pirmās durvis un atverat visas durvis. Atvēršanu vai aizvēršanu turpmāk sauksim par durvju stāvokļa izmaiņu. Tas nozīmē, ka atvērtas durvis aizvērsim un aizvērtas durvis atvērsim. Tad ejat atpakaļ uz sākumu un sākot no otrās durvis izmainām durvju stāvokli katrai otrajai durvij – tas ir aizveram 2, 4, 6, .. 100. Tālāk trešajā reizē ejat atpakaļ un izmaināt durvju stāvokli katrai trešajai durvij, … simtajā reizē katrai simtajai. Tātad jautājums: kuras durvis pēc šis procedūras veikšanas paliek atvērtas? Ja tas liekas par vienkāršu, kuras durvis paliks atvērtas, ja koridorā būs 1000 durvis?

Intelektuāls jautājums XXV jeb trakais gads

Šoreiz uzdevums būs vieglāks par vieglu. Risinātājam ir jāprot tikai saskaitīt. Lai neapvainojas tie, kuriem labāk patīk atņemšana un dalīšana.

Tātad ir gada skaitlis 1978, kuram ir tāda interesanta īpašība: 19+78 ir 97. Jeb vispārināti, dots skaitlis abcd kur ab+cd=bc. Un nu jautājums, kāds ir nākošais gada skaitlis aiz 1978 ar šādu īpašību? Un ja tas liekas par vieglu, kāds ir iepriekšējais gads ar šādu īpašību?

Intelektuāls jautājums XXIV jeb jautājums par bulciņām

 

Šis uzdevums būs nedaudz sarežģītāks nekā iepriekšējie divi (būs jārēķina) un pareiza atbilde būs tikai viena. No uzdevuma risinātājiem – jāatzīst bulciņu un huligānu esamību.

Tātad tu esi aizgājis uz veikalu pēc bulciņām, taču ejot mājās, tev jāiet garām 7 vietām, kurās tusējas huligāni. Protams, katrā no šīm vietām huligāni vēlas, lai tu ar savām bulciņām padalies. Padalīšanās nozīmē, ka tu viņiem atdod pusi no savām bulciņām. Taču huligāni ir arī augstsirdīgi. Augstsirdība nozīmē, ka no tavām iedotajām bulciņām viņi vienu atdod tev atpakaļ.

Tātad cik bulciņu tev bodē jānopērk, lai mājās aiznestu precīzi divas?

PS. Uzdevums ir tīri matemātisks.

%d bloggers like this: