Navigate / search

Intelektuāls jautājums LXXVI jeb dalām apli

apli

Šis uzdevums būs pavisam vienkāršs. Paskatāmies uz bildi augšā un izdarām sekojošus novērojumus. Iesākumā uz riņķa līnijas atliekam vienu punktu. Apļa laukums paliek nedalīts – vienā gabalā. Tad atliekam uz riņķa līnijas otru punktu (tā lai tas nesakristu ar pirmo) un novelkam starp abiem punktiem līniju. Apļa laukums mums sadalās divās daļās (tālāk sektori). Tad atliekam uz riņķa līnijas trešo punktu un atkal savienojam visus punktus ar līnijām. Apļa laukums mums sadalās četros sektoros. Atliekam uz riņķa līnijas ceturto punktu savienojam to ar citiem punktiem. Apļa laukums mums sadalās astoņos sektoros. Tagad jautājums – cik sektoros sadalīsies aplis, ja uz riņķa līnijas atliksim piecus punktus? Un ja sešus?

Intelektuāls jautājums VI

Iespējams, ka šo uzdevumu jau būsiet redzējuši J.Menča “Cieto riekstu vācelītē” vai Latvijas avīzes piektdienas pielikumā, bet lai vai kā jautājums ir sekojošs:

Kāds ir minimālais taisnu līniju skaits, velkot ar zīmuli neatraujot no papīra, lai savienotu 9 šādi izkārtotus punktus?

Likās vienkārši? Un šādi izkārtotus 12 punktus?

Arī viegli? Tad šādi izkārtotus 16 punktus?