Navigate / search

Jesus A Life by A. N. Wilson

  

Kā jau var noprast no nosaukuma, grāmatiņa ir par Jēzu. Autors ir izvēlējies mums nestāstīt standarta kristīgās baznīcas evaņģēliju interpretāciju. Autors mēģina saskatīt Jēzu – cilvēku, kas, iespējams, paslēpts Jaunās derības tekstos.

Cilvēki, kuri uzskata, ka Bībeli ir diktējis pats Dievs, tālāk nelasa.

Evaņģēlijus diez vai vairs var uzskatīt par autentiskām aculiecinieku liecībām. Tie ir tik daudz tulkoti, pārrakstīti un pielāgoti baznīcas vajadzībām, ka tajos stāsti runā simbolos, līdzībās un zīmēs, pazaudējot jebkādu personību. Un gandrīz visu, ko varētu saukt par biogrāfiskiem datiem.

Autors īsumā lasītāju ieved Jēzus laika reālijās un pasaulē, lai lasītājam vieglāk būtu saprast Jaunās derības notikumus. Lasītājs arī tiek iepazīstināts ar patieso kristīgās ticības pamatlicēju Pāvilu.

Pēc šāda ievada autors ķeras klāt pašam galvenajam Jēzus dzīvesstāstam. Par Jēzus bērnību evaņģēlijos ir stāstīts visai maz. Ir šis tas par dzimšanu, taču lielākā daļa no dzimšanas stāsta ir tikai leģendas, kuras nav minētas pat evaņģēlijos. Vairāk par mazā Jēzus nebēdnībām stāsta apokrifiskie evaņģēliji, gan bērnu pārvēršana par kazlēniem utt. (Dieva dēls nekautrējas izmantot savas superspējas).

Autors arī uzskata, ka Jēzus nebūt nav bijis galdnieka dēls, apspēlējot vārda ho tekton pārtulkojumu atpakaļ armiešu valodā naggar, kurš šim vārdam ir vairākas nozīmes – amatnieks, izglītots cilvēks. Pie tam pašos evaņģēlijos ir daudz liecību, ka Jēzus nemaz nav bijis nabadzīgs klaidonis, bet gan visnotaļ pārticis cilvēks, tāpat kā viņa mācekļi. Tāpat ir netiešas liecības, ka Jēzus ir bijis iejaukts kādās sazvērestībās pret esošo iekārtu, par kuru nav nojautuši pat viņa mācekļi, mistiskais ūdensnesējs, Vakarēdiena telpas.

Es šo grāmatu vairāk sauktu par „domu eksperimentu”, jo autoram pieejamais materiāls, kas saglabājies līdz mūsdienām, vairāk atļauj plašas spekulācijas par tēmu Jēzus cilvēks, nevis sniedz konkrētas atbildes. Lai vai kā tur nebūtu autora domu gājiens man likās diezgan interesants un piedāvā alternatīvu skatījumu. Protams, ka autora izteikumiem jāpieiet kritiski un viss ko viņš saka ir tikai spekulācija.

Lai labāk saprastu grāmatu, ieteicams iepriekš izlasīt arī visus četrus evaņģēlijus. Tas vieglāk palīdzēs saprast vietas, kad runas ies par pretrunām evaņģēlijos un Sinoptisko evaņģēliju atšķirībām no Ceturtā jeb Jāņa evaņģēlija. Kristiešiem šo grāmatu lasīt neieteiktu, lai neapgrēcinātu sevi ar maldu mācībām. Cilvēkiem, kuriem kristiešu reliģijā nav nopietnas zināšanas arī ne, nebūs interesanti. Atzīšos pats grāmatu lasu jau trešo reizi un tādēļ arī lieku 10 no 10 ballēm.

Bilde no šejienes.

Comments

Roberto
Reply

Asmo, vai autors arī apskatījis Vecās Derības tekstus par Jēzu?

asmo
Reply

Tikai garāmejot, praviešu grāmatās minētās atsauces uz Pestītāju tiek analizētas tikai kontekstā ar Jāņa evanģēliju, kurš savā stāstījumā satur vairāk netiešu atsauksmiju par pravietojumu piepildījumu uz veco derību nekā pārējie evanģēliji.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website