Navigate / search

Intelektuāls jautājums XXII jeb četri devītnieki atbilde

Tātad atrisinājums ir pavisam vienkāršs, ja atkož sistēmu, man tas aizņēma 3 stundas. Ar 2 devītniekiem var izveidot sekojošus skaitļus:
9-9=0
9/9=1
√9-.(9)=2
9/√9=3
√9+.(9)=4
(√9)!-.(9)=5
√9+√9=6
(√9)!+.(9)=7
9-.(9)=8
√9*√9=9
9+.(9)=10

Tālāk:

9+.(9)=10 -/+ 10 aptver intevālu [0,20];
9*√9=27 -/+10 aptver intervālu [17,37];
(√9)!*(√9)!=36 -/+10 aptver intervālu [26,46];
9*(√9)!=54 -/+10 aptver intervālu [44,64];
9*9 -/+10=81 aptver intervālu [71,91];
99 -/+10 aptver intervālu [89,109];
((√9)!)!/(√9)=120 -/+10 aptver intervālu [110,130]
Redzam, ka pāri paliek 65, 66, 67, 68, 69, 70, 131 un132

Tā kā

(√9)!+(√9)!=12 tad 66, 69 un 132 atrisinājums ir triviāls;
((√9)!)!/9=80 tad 70 un 68 atrisinājums arī ir triviāls;
Atliek vairs tikai 65, 67 un 131 un šie ir tie grūtākie.
Patiesībā viņu atrašana man aizņēma 3 reizes vairāk laika nekā visu iepriekšējo kopā.

Tātad atrisinājums: Read more

Intelektuāls jautājums XIX atbilde

Vakar ievietotā jautājuma atbildi var iegūt daudz un dažādos veidos, risinot vienādojumu sistēmu, zīmējot kopu šķēlumus, uz papīra loģiski izvedot. Visvieglākā un uzskatāmākā metode man tomēr likās grafiskā.

Kareivjus sagrupēju pa pieci, lai uzskatāmāk un visi uzdevuma skaitļi ar pieci arī dalās. Un tālākais jau ir tehnikas jautājums – sabīdīt kubiciņus, kas reprezentē zaudētās, rokas, kājas, ausis un acis, tā lai pēc iespējas mazāk karavīru zaudētu visu.

Atrisinājums te: Read more