Navigate / search

Intelektuāls jautājums XXXIII jeb problēmas katlumājā

Sētnieks Vaņa veicot rīta apgaitu pagrabā, ierauga, ka apkures katlā sācis kāpt spiediens un
tūlīt visa māja uzies gaisā.

Vaņa pazvana diviem mājas iedzīvotājiem, pastāsta jaunumus, palūdz viņiem pazvanīt vēl diviem cilvēkiem un pamest ēku Pats Vaņa pēc saviem abiem zvaniem ēku pamet.

Pieņemot, ka visi ir mājās un paceļ telefonu līdz ko tas iezvanās.
Pieņemam, ka katrs telefona zvans ilgst 30 sekundes un katram cilvēkam ēkas pamešanai nepieciešamas 90 sekundes.
Pieņemam, ka nevienam netiek zvanīts divreiz.
Pieņemam, ka dzīvoklī dzīvo tikai viens cilvēks.
Vaņa arī dzīvo šajā mājā.

Cik ilgs laiks nepieciešams, lai dzīvojamo ēku atstātu visi 375 dzīvokļu iedzīvotāji?